Geef het fietspad terug aan de fietsers

In april 2023 schreef een van ons een opiniestuk in NRC over de toekomst van het fietspad. Het voorstel is om de automobilist op de rijbaan wat te laten inschikken zodat het fietspad voor de fietsers wordt. Er hoort ook een petitie bij. Onderteken vooral! En zet een...

Snorfiets van het fietspad in Groningen

In de stad Groningen mogen vanaf oktober de snorfietsen niet meer op de solitaire fietspaden. Dat worden ‘onverplichte fietspaden’ zodat fietsers daar in alle rust kunnen fietsen. De snorfietsen moeten omrijden. De verkeersbesluiten daarvoor zijn nu...

Helmplicht voor de snorfiets

Op 1 juni 2021 is het wetsvoorstel voor het invoeren van een helmplicht voor de snorfiets besproken in de Tweede Kamer. De verwachting is dat dit voor het zomerreces ter stemming komt en het dan op 1 juli 2022 ingevoerd wordt. De 880.000 snorfietsers moeten dan een...