Vandaag is de helmplicht voor de snorfietsers aangekondigd. Maar het is een schoolvoorbeeld van slechte wetgeving. Want de minister wil een bepaalde fietshelm ook toestaan. De NTA 8776 (speedpedelec)-helm.

En daarmee raakt de hele helmplicht-wetgeving vergiftigd want handhavers zouden snor- en bromfietsers nu moeten aanhouden om de helm te kunnen vergelijken met de lijst door het normalisatieinstituut goedgekeurde speed-pedelec-helmen. Dat is niet realistisch.

even checken bij NEN

Dat zullen ook de bromfietsers snel door hebben. Vooral de jonge zullen dan ook niet-goedgekeurde helmen gaan dragen, want handhaving zal er niet tegen op (kunnen) treden.

Het was zo simpel, om net als voor de bromfiets een motorhelm te verplichten. Gemaakt en getest voor motoren die op de snelweg mogen. Op dergelijke helmen zou je zelfs met camera’s kunnen handhaven. Dit is ook waar de artsen met een brandbrief om vroegen in 2018 (sic!).

Maar nee, de minister wilde heel graag de BOVAG/RAI-lobby tegemoet komen. Uniek in de wereld. Ook al adviseerde de SWOV anders, noemde dit een ‘weeffout’. De minister, die de Tweede Kamer dit afraadde omdat je de snorfietsers hun keuzevrijheid niet moet ontnemen, heeft ook dapper ‘meegestribbeld’ zodat er veel vertraging zou ontstaan. Bijvoorbeeld door onderzoeken te vragen bij TNO waar de Kamer nooit om had gevraagd.

Een modieuze fietshelm als de ‘heritage bike helmet’, ge├»nspireerd op wat soldaten in de jaren 40 op hun hoofd hadden, kunnen we verwachten op straat. Die zie je nu al op de hoofden van snorfietsers in Amsterdam (waar een helmplicht geldt).

heritage bike helmet

Ook worden er nu NTA 8776 helmen gemaakt die lijken op motorhelmen maar dat dus niet zijn. Dat kan een handhaver ook niet zien als er een bromfietser voorbij flitst. Maar bij een ongeluk zal het wel blijken.

In Amsterdam en Utrecht wordt het onduidelijk voor de snorfietser welke helm ze moeten dragen waar ze naar de rijbaan worden gestuurd. Een helm die op basis van TNO-onderzoek geschikt is voor snorfietsers op het fietspad? Of toch een motorhelm 22.05 of 22.06 zoals ooit bedacht bij het invoeren van die maatregel? Als de speed-pedelec-helm goed is om mee op de rijbaan te gaan als snorfietser dan wordt de snorfiets daarmee praktisch gelijk gesteld aan de speed-pedelec. En die is gelijk gesteld aan de bromfiets.