Was het maar waar. Begin juli werd de definitieve tekst van de wetswijziging bekend die nodig is om de snorscooter naar de rijbaan te verplaatsen. In de commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer werd deze tekst afgelopen 6 september beoordeeld.

Helaas is de tekst niet goedgekeurd! Er werd besloten over te gaan tot het stellen van schriftelijke vragen aan de minister.

Op 2 oktober gaf zij antwoord op de vragen van de Kamer. Op 3 oktober overhandigden we twee petities met ongeveer 20.000 ondertekeningen.

Op 10 oktober is besloten de antwoorden van de minister verder te bespreken. Dit was op verzoek van CDA en VVD. Zouden ze daar niet om gevraagd hebben dan zou de maatregel zonder meer in kunnen gaan.

Zo’n overleg komt pas na het herfstreces in november. Alle partijen kunnen dan in maximaal 2 minuten er nog iets over zeggen. Mogelijk wordt er gestemd over moties die partijen inbrengen. In een optimistisch scenario wordt de maatregel van de minister na een stemming over een motie aangenomen. Daarna moet de Raad van State nog even de juridische punten en komma’s goed zetten. Daar hebben ze doorgaans acht weken voor nodig. Dat is niet te versnellen, het is afwachten. Sommigen zeggen dat de Raad van State het rustig heeft omdat het kabinet demissionair was de laatste tijd. Met ‘wind mee’ lukt het om op 1 januari de maatregel te kunnen afkondigen. Lukt dat niet, dan is 1 juli pas weer de volgende datum waarop nieuwe wetten en maatregelen worden aangekondigd.

De inschatting van de gemeente is dat het niet gaat lukken om op 1 januari de maatregel aangekondigd te krijgen. Of het 1 januari of 1 juli wordt, in beide gevallen merken we er op z’n vroegst pas 3 maanden later wat van op straat.

Afhankelijk van de moties tijdens het overleg in november wordt de maatregel ook nog verder vertraagd omdat bijvoorbeeld de zogenaamde ‘speed-pedelec problematiek’ erbij betrokken wordt. Niet dat het echt relevant is, maar het is vooral ideaal als zand in de machine omdat dit een lastige discussie is. Met wat pech wordt daardoor zelfs 1 juli niet gehaald.

Daarom is het zo belangrijk om in de loop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 luid en duidelijk te laten horen dat we de snorfietser van het fietspad af willen hebben!

De gemeente kan bijvoorbeeld zonder de maatregel van de minister snorfietsers wel tussen auto’s laten rijden. Een recent wetenschappelijk uitgevoerd rapport geeft als aanbeveling om snorfietsers alleen tussen auto’s te laten rijden die 30km/u rijden. Dat ligt politiek gevoelig omdat het Hoofdnet Auto voor doorstroming moet zorgen met een netwerk van 50km/u-wegen. Of om de snorfiets 50km/u te laten rijden. Dat komt neer op het opheffen van de categorie, maar dat kan weer alleen via het parlement…

Het verbieden van de snorfiets in heel Amsterdam zal juridisch aangevochten worden en mogelijk door een rechter weer worden teruggedraaid.

Laat daarom luid en duidelijk horen dat je de snorfiets niet langer op het fietspad duldt! Kom in actie en vertel uw eigen verhaal.