Na een jarenlange lobby mogen steden de snorfiets naar de rijbaan sturen. Amsterdam vroeg daar om en heeft daar lang op moeten wachten. Begin 2019 * worden de borden op straat onthuld en zullen snorfietsers niet meer op de meeste fietspaden binnen de ring A10 mogen rijden. Ze moeten met een helm op naar de rijbaan. In andere steden is nu ook interesse voor deze maatregel, maar het zal de snorfiets in Nederland niet van de fietspaden halen.

De maatregel heeft nogal wat tekortkomingen zoals de uitvoering in Amsterdam laat zien. De snorfiets mag namelijk alleen van ‘drukke fietspaden’ worden gestuurd én alleen als het veilig kan. In de praktijk is dat in oude stadscentra met smalle of overbelaste fietspaden naast een weg waar auto’s rustig moeten rijden.

Op comfortabele fietspaden waarop het (theoretisch) heerlijk fietsen is kunnen snorfietsen dus niet geweerd worden. Denk bijvoorbeeld aan al die fietspaden in en tussen 20e eeuwse woonwijken. Daar is de maatregel onbruikbaar.

Een andere tekortkoming van de maatregel is dat de handhaving lastig is omdat het geen algemeen verbod is op de snorfiets. Met een zogenaamd ‘verkeersbesluit’ wordt voor fietspaden bepaald wie erop mag. In Amsterdam is het met één verkeersbesluit voor alle fietspaden binnen de A10 bepaald. Dit levert een kleurrijke kaart op om aan te geven waar de snorfiets wel mag rijden en waar niet. Hoe de snorfietsers zich zullen gedragen wordt pas duidelijk eind 2019. Nadat er een half jaar boetes zijn uitgeschreven aan overtreders.

Er kwamen veel boze reacties op Facebook toen het nieuws over het verkeersbesluit werd aangekondigd door de gemeente, de lokale tv (AT5) en de krant (Het Parool). De snorfietser verwijt de fietser zich niet aan de verkeersregels te houden en dat de elektrische fiets en de bakfiets een groter gevaar zijn. Voorstanders van de maatregel kwamen in de discussie tot de conclusie dat die hele categorie snorfiets problematisch is en blijft en dus eigenlijk zou moeten verdwijnen.

* Begin 2019 zal tussen 1 februari en 1 april zijn. De weersomstandigheden moeten het namelijk toelaten om alle aanpassingen op straat door te voeren. Ook moet voor het kerstreces het definitieve verkeersbesluit politiek goedgekeurd worden zodat het officieel gepubliceerd kan worden. Alle zienswijzen zijn dan beantwoord en de beroepstermijn voor bezwaren is verstreken eind januari. Tijdens de beroepstermijn staan er waarschijnlijk al (nog afgeplakte) borden op straat. De voorlichtingscampagne wordt in december gelanceerd.