Op 1 juni 2021 is het wetsvoorstel voor het invoeren van een helmplicht voor de snorfiets besproken in de Tweede Kamer.

De verwachting is dat dit voor het zomerreces ter stemming komt en het dan op 1 juli 2022 ingevoerd wordt. De 880.000 snorfietsers moeten dan een helm op.

In het commissiedebat op 1 juni lanceerde PVV Kamerlid Barry Madlener zelfs de theorie dat het er alleen maar komt omdat Amsterdam een probleem heeft met scooterjeugd met een bepaalde culturele achtergrond. De helmplicht treft zo onterecht vele inwoners van dit mooie land. Helaas, dat is te ver gezocht.

Wel is het zo dat wethouders van de grote steden ook de helmplicht bepleiten omdat ze dan makkelijker de drukte op het fietspad kunnen aanpakken door de snorfiets naar de rijbaan te sturen.

Maar wat gebeurt er na 1 juli 2022? Dat heeft Arcadis uitgezocht. Waarschijnlijk kiest bijna de helft van de huidige snorfietsers voor een ander vervoermiddel, waarvan 23% voor de e-bike en 22% voor de fiets. Dat zou betekenen dat er tegen die tijd 450.000 snorfietsen minder op het fietspad rijden.

Het doel van de helmplicht is het terugdringen van makkelijk te voorkomen hersenletsel. Dat was de wens van de artsen die de aanleiding vormt voor de helmplicht. Doordat het om enorme aantallen gaat en alle alternatieven voor de snorfiets veiliger zijn wordt dit doel ten eerste gerealiseerd omdat men op of in iets anders gaat rijden. Pas daarna komt het door die helm zelf.